UBEZPIECZENIE OC ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

administrator 15 stycznia 2016

OFERTA DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

 

Informujemy, że przygotowana przez Saga Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC  zarządcy nieruchomosci na rok 2016 jest już dla Państwa dostępna na stronach serwisu internetowego frontin.pl.

Dlaczego oferta Saga Brokers?

 • zawieranie ubezpieczenia online – frontin.pl
 • ubezpieczyciel: PZU
 • zniżki – do 40%
 • niskie składki – już od 331 zł rocznie
 • wysokie sumy gwarancyjne – do 1,5 mln EUR
 • szeroki zakres ubezpieczenia
  • wina umyślna pracowników
  • brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa
 • asysta przy likwidacji szkody – działamy zawsze jako Twój pełnomocnik
 • doświadczenie – wieloletnia współpraca z PFRN

Szczegółowe informacje o przygotowanej ofercie wraz z możliwością przesyłania wniosków o zawarcie ubezpieczenia online znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: frontin.pl

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie wniosków (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

Z poważaniem
Zespół SAGA Brokers

tel. (+48) 61 852.78.84