SZKOLENIE pt. „NAJEM W PRAKTYCE” – 5 GRUDZIEŃ 2017r.

administrator 21 listopada 2017

Zaprasza na szkolenie pt.

NAJEM W PRAKTYCE

TERMIN: 05.12.2017r. (wtorek)
Godziny szkolenia:
10:00 – 16:00
Organizator: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami

Prowadzący: radca prawny Piotr Dobrowolski

Miejsce szkolenia: Nowy Browar Szczecin, ul. Partyzantów 2 (II piętro)

Zapraszamy na szkolenie dot. najmu, poświęcone szczegółowemu omówieniu poszczególnych problemów związanych z instytucją najmu i obaleniu panujących mitów. Szkolenie odbędzie się w formie seminarium. Zakładamy pewien tok zajęć, jednakże w ich trakcie przewidziany i pożądany jest aktywny udział uczestników. Będziemy stawiać sobie problemy i zagadnienia i wspólnie szukać na nie odpowiedzi. Przeanalizujemy szereg orzeczeń sądów, dotyczących najmu. Zastanowimy się nad prawidłową redakcją zapisów umów najmu. Pożądanym jest, by uczestnicy przygotowali własne zagadnienia, z którymi borykają się w zakresie najmu, by można było je omówić. Problemy takie mogą zostać zgłoszone albo jeszcze przed szkoleniem, albo w jego trakcie.

Cele szkolenia:
1. Usystematyzowanie wiedzy na temat najmu. 
2. Uporządkowanie wiedzy na temat źródeł najmu i nauka swobodnego poruszania się po nich. 
3. Zapoznanie uczestników z obowiązującym orzecznictwem i poglądami nauki prawa. 
4. Nauka, jak w praktyczny sposób korzystać z przepisów, jak je czytać i interpretować. 
5. Rozwianie szeregu mitów dotyczących najmu. 
6. Omówienie projektowanych zmian w zakresie stosunku najmu.

Szczegółowy program szkolenia w załączeniu. – Program szkolenia – 05.12.2017r

 Kim jest Piotr Dobrowolski ?

Piotr Dobrowolski radca prawny. Od 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego we własnej kancelarii i tak samo długo zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Jak każdy prawnik, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym etapem była aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Poznaniu, a po niej własna praktyka, która trwa po dziś dzień.

Zajmuje się prawem nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sądowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych
z nieruchomościami, takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, wywłaszczenia, postępowania eksmisyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku. Negocjuje i projektuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuje się w szczególności. Drugim obszarem praktyki zawodowej Pana Piotra jest prawo rodzinne. Prowadzi spory o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, wykonywanie kontaktów z dzieckiem, czy podział majątku małżeńskiego po rozwodzie.

Równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zajmuje się dydaktyką. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia, wykłada, jest promotorem prac dyplomowych i egzaminuje. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na stałe współpracuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi oraz w Wielkopolskim Centrum Nieruchomości w Poznaniu.

Swoje obserwacje z dziedziny prawa nieruchomości, tego istniejącego i tego projektowanego stara się ubierać w krótkie komentarze, które publikuje na swojej facebookowej stronie.

Koszty:

Szkolenie z przerwą na kawę lub herbatę oraz obiadową w cenie.

  • Członkowie ZSPON, którzy nie zalegają w opłatach składek członkowskich oraz ich pracownicy – 123zł brutto.
  • Członkowie ZSPON, którzy zalegają w opłatach składek członkowskich oraz ich pracownicy – 246zł brutto.
  • Osoby niestowarzyszone w ZSPON – 246zł brutto.

Pracowników zgłasza Członek ZSPON!!!

Sposób zgłaszania uczestnictwa – do dnia 01.12.2017r. 

https://zspon.evenea.pl/

 

W załączeniu: – Program szkolenia – 05.12.2017r

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 🙂