UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE OC – oferta SAGI BROKERS NA 2018r.

administrator 16 lipca 2018

OFERTA UBEZPIECZENIA OC DLA POŚREDNIKÓW 2018

Informujemy, że przygotowana przez SAGA Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami na rok 2018 jest już dostępna na stronach serwisu internetowego www.frontin.pl

Dlaczego oferta SAGA Brokers?

 • dwóch ubezpieczycieli do wyboru: Concordia i PZU
 • atrakcyjne zniżki – do 60%
 • niskie składki – już od 170 zł
 • wysokie sumy gwarancyjne – nawet do 1,5 mln EUR
 • szeroki zakres ubezpieczenia
  • ochrona przed błędami pracowników (również działaniami umyślnymi)
  • brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwaa
  • możliwość rozszerzenia o ryzyka dodatkowe – nowość: szkody powstałe wskutek wykonywania opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości w związku z wykonywaniem czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • asysta przy likwidacji szkody – działamy zawsze jako pełnomocnik pośrednika
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC pośredników kredytu hipotecznego – ubezpieczenie nie jest oferowane w serwisie frontin.pl, dlatego zainteresowanych zapraszamy na stronę www.sagabrokers.pl/posrednictwo-kredytowe, na której znajduje się informacja na temat ubezpieczenia oraz wniosek do pobrania
 • doświadczenie – wieloletnia współpraca z PFRN

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną niezwykle istotne jest terminowe składanie wniosków (przed wygaśnięciem aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

Przypominamy o nowych obowiązkach pośrednika:

– pośrednik ma obowiązek załączyć do umowy pośrednictwa kopię aktualnego dokumentu ubezpieczenia (polisy lub certyfikatu)
– pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu
– pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia

w przeciwnym razie strona umowy pośrednictwa ma prawo wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z SAGA Brokers 😉

Więcej informacji na temat ubezpieczeń znajdą Państwo tutaj