SZKOLENIE „ZMIANY W PRAWIE ZWIĄZANE Z OBROTEM NIERUCHOMOŚCIAMI” – 13.02.2019r.

administrator 1 lutego 2019

zaprasza na szkolenie nt.

Zmiany w prawie związane z obrotem nieruchomościami”

TERMIN: 13.02.2019r. (środa)
Godziny szkolenia:
09:30 – 15:30
Organizator: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami
Prowadząca: 
Ewa Klos – Rychter – radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami 

Miejsce szkolenia: CBK Ambasador – Szczecin ul. Wojska Polskiego 67

Zapraszamy Państwa na szkolenie z aktualnych zmian w prawie związanych z obrotem nieruchomościami, dn. dnia 13 lutego 2019r.

W załączeniu:

Formularz zgłoszeniowy_13.02.2019
Program szkolenia – 13.02.2019r

Program szkolenia :

 1. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – omówienie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz aktualnych problemów związanych z jej wdrażaniem.

 2. Specustawa – lex deweloper- czyli co wolno deweloperowi- ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 5 lipca 2018r.

 3. Zmiany w prawie budowlanym, ustawie o własności lokali, nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 4. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów- umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności oraz pozostałe zmiany, w tym obowiązujące od kwietnia 2019r.

 5. Mieszkanie na start – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania” – system dopłat do czynszu dla najemców, których nie stać na samodzielny najem lub zakup nieruchomości.

 6. Co nowego w TBS?

 7. Wybrane zmiany prawa podatkowego:

 • sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku,

 • zmiany w zakresie ulgi mieszkaniowej.

 1. Wybrane zmiany prawa cywilnego – omówienie aktualnego okresu przedawnienia.

 2. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. – nowe obowiązki dla pośredników?

 3. Inne zmiany w prawie. Podsumowanie nowelizacji prawa wodnego.

 4. Planowane zmiany ustawy deweloperskiej oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Kiedy zostaną usankcjonowane polskie REIT-y?

 5. Co dalej z kodeksem urbanistyczno – budowlanym?

 6. Słów kilka o Mieszkaniu Plus.

 7. Najciekawsze orzeczenia sądowe z 2018r.

 8. Czym nas zaskoczy rok 2019?

Koszty:

Szkolenie z przerwą na kawę lub herbatę w cenie.

 • Członkowie ZSPON, którzy nie zalegają w opłatach składek członkowskich oraz ich max. 3 pracowników 123zł brutto.
 • Członkowie ZSPON, którzy zalegają w opłatach składek członkowskich oraz ich pracownicy – 246zł brutto.
 • Osoby niestowarzyszone w ZSPON – 246zł brutto.

Pracowników zgłasza Członek ZSPON !!!

Sposób zgłaszania uczestnictwa:
Prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy zspon@zspon.pl do dnia 80.02.2019r.

Zgłoszenie jest ważne tylko z Formularzem zgłoszeniowym i dowodem wpłaty.

Sposób zapłaty:

Za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać zapłaty przelewem do dnia 08.02.2019r. w tytule przelewu proszę wpisaćSzkolenie, data, nazwa biura, nazwiska osób uczestniczących w szkoleniu.”


Nr konta
BANK BGŻ 43203000451110000004075950

Formularz zgłoszeniowy_13.02.2019

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 🙂