SZKOLENIE – UMOWY W PRACY POŚREDNIKA, KOSZALIN – 29.03.2019r.

administrator 7 marca 2019

Szanowni Państwo!  Szkolenia ZSPON również w Koszalinie 🙂

Dn. 29.03.2019r. odbyło się szkolenie w Koszalinie nt. „UMOWY W PRACY POŚREDNIKA”, które poprowadził radca prawny p. Sylwester Kasprzewski.

Dziękujemy radcy prawnemu p. Sylwester Kasprzewski który wdrożył nas w tajniki jednego z najważniejszych tematów w pracy każdego pośrednika, czyli UMOWY.

Szkolenie  z Umów planujemy zorganizować również w Szczecinie 🙂

Szczegóły już wkrótce 🙂

Szkolenie zostało podzielone na trzy części, w których poruszone zostały trzy odrębne tematy:

1. Umowa najmu:

· określenie praw i obowiązków stron,

· sposoby oznaczania nieruchomości,

· określenie czasu trwania umowy,

· zasady rozwiązywania umów najmu,

· regulacje dotyczące zmian w lokalu i rozliczenie nakładów z
tym związanych,

· kary umowne,

· rozliczanie mediów

2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

· typy umów pośrednictwa ich specyficzne postanowienia,

· pułapki w umowach z konsumentami,

· sposób ustalenia zakresu obowiązków pośrednika,

· zasady rozliczania wynagrodzenia pośrednika,

· rozwiązanie umowy pośrednictwa,

· realia dochodzenia roszczeń na drodze sądowej od klientów

3. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości:

· zasady zawierania umów przedwstępnych,

· zaliczka i zadatek w umowie przedwstępnej,

· nie dojście umowy przyrzeczonej do skutku – co dalej,

· czas trwania umowy przedwstępnej,

· rozwiązywanie umów przedwstępnych.

Podczas szkolenia wyjaśnione zostały powyższe zagadnienia, a ponadto uczestnicy dowiedzieli się, jakie postanowienia zawierać w powyższych umowach.