Szkolenie on-line 26.03.2021r. „OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GRUNTOWYMI”

administrator 23 lutego 2021

zaprasza na szkolenie on-line pt.

„OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GRUNTOWYMI”

TERMIN: 26.03.2021r. (piątek)
Godziny szkolenia: 10:00 – 15:00
Organizator: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami
Prowadząca: Ewa Klos-Rychter -radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce szkolenia: wydarzenie on-line
Formularz zgłoszeniowy_2021.03.26

Szczegółowy PROGRAM SZKOLENIA:
Program szkolenia:

 1. Miejsce nieruchomości gruntowych w systemie prawa.
 2. Części składowe gruntów.
 3. Przygotowanie nieruchomości gruntowej do sprzedaży – wymagane dokumenty.
 4. Ustalenie przeznaczenia gruntu.
 5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 6. Miejscowy plan rewitalizacji.
 7. Przesłanki do wydania decyzji o warunkach zabudowy.
 8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 9. Lex deweloper – uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
 10. Ewidencja gruntów i budynków.
 11. Dane zawarte w księgach wieczystych.
 12. Ćwiczenia praktyczne z ustalenia przeznaczenia nieruchomości.
 13. Pozostałe aspekty ustalania możliwości zabudowy gruntów.
 14. Prawo wodne – konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.
 15. Obrót gruntami rolnymi- przegląd przepisów.
 16. Odrolnienie gruntu:
  -zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
  – wyłączanie gruntów z produkcji rolnej.
 17. Transakcja sprzedaży nieruchomości gruntowej – kiedy umowa warunkowa – omówienie wszystkich przypadków ustawowego prawa pierwokupu gruntu.
 18. Ustawa o rewitalizacji – konsekwencje ustawowe w stosunku do sprzedaży gruntów.
 19. Podziały nieruchomości.
 20. Renta planistyczna.
 21. Opłata adiacencka.
 22. Obciążenia nieruchomości gruntowych:
  – służebności gruntowe
  – służebność przesyłu.
 23. Prawe aspekty współwłasności nieruchomości gruntowych – kłopotliwe kwestie zarządu drogami wewnętrznymi.
 24. Usuwanie drzew i krzewów- ustawa o ochronie przyrody.
 25. Profesjonalne przygotowanie oferty sprzedaży gruntu-przykład.
 26. Projektowane zmiany w prawie dotyczącym planowania przestrzennego.

——– Kilka słów o prowadzącej:

Ewa Klos-Rychter – radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nadana w trybie państwowym nr 2770), od 1998 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach (stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Wrocławską, współpraca z Wyższą Szkołą Bankową, Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu), wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie organizowanych m.in. przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Centrum Edukacji Animus. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia oraz XXV -lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.

==========================================

DODATKOWE INFORMACJE:

·        Członkowie ZSPON, którzy nie zalegają w opłatach składek członkowskich oraz ich pracowników – 123zł brutto.

·        Członkowie ZSPON, którzy zalegają w opłatach składek członkowskich oraz ich pracownicy – 246zł brutto.

·        Osoby niestowarzyszone w ZSPON – 246zł brutto.

Pracowników zgłasza Członek ZSPON !!!

Formularz zgłoszeniowy_2021.03.26

REJESTRACJA:
Prosimy o przesłanie wypełnionego załączonego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy zspon@zspon.pl do dnia 20.03.2021r.
UWAGA!: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z dowodem wpłaty.

SPOSÓB ZAPŁATY:
Za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać zapłaty przelewem do dnia 20.03.2021r. w tytule przelewu proszę wpisać „Szkolenie-Szczecin, data, nazwa biura, nazwiska osób uczestniczących w szkoleniu.”
Nr konta BANK BGŻ 4320 3000 4511 1000 0004 0759 50

Zapraszamy serdecznie 🙂

Formularz zgłoszeniowy_2021.03.26