Szkolenie on-line 20.04.2021r. „WADY NIERUCHOMOŚCI – jak zabezpieczyć interesy stron oraz pośrednika”

administrator 29 marca 2021

zaprasza na szkolenie on-line pt.

„WADY NIERUCHOMOŚCI – jak zabezpieczyć interesy stron oraz pośrednika”.

TERMIN: 20.04.2021r. (wtorek)

Godziny szkolenia: 10.00 – 15.00
Organizator: ZSPON
Prowadząc
a: Ewa Klos-Rychter – radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce szkolenia:
wydarzenie on-line

Formularz zgłoszeniowy_2021.04.20

INFORMACJE O SZKOLENIU:

Zapraszamy na szkolenie online dotyczące wad prawnych nieruchomości. Uzyskacie Państwo odpowiedzi na zasadnicze pytania związane z tematem wad prawnych, np. jak ustrzec strony umowy sprzedaży przed sporem prawnym z tytułu wad nieruchomości. W każdym punkcie szkolenia poznacie Państwo przykłady z praktyki pośrednictwa.

…………………………………………………………………………………….

Szczegółowy PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wady sprzedawanej nieruchomości – przepisy regulujące zasady rękojmi sprzedającego.
 2. Model odpowiedzialności sprzedającego za wady nieruchomości.
 3. Szczególne przypadki sprzedaży nieruchomości w odniesieniu do odpowiedzialności za wady.
 4. Podział na wady prawne i wady fizyczne.
 5. Wady fizyczne nieruchomości – odniesienie ustawowe.
 6. Wady fizyczne nieruchomości – omówienie praktyczne.– kwestia dostępu nieruchomości do drogi publicznej,– brak możliwości przeznaczenia nieruchomości na cel wynikający z umowy,

  – brak pozwolenia na użytkowanie nieruchomości,

  – brak dostępu mediów,

  – różnice w powierzchni,

  – samowole budowlane,

  – zagrzybienie ścian, wilgoć,

  – inne wady fizyczne.

 7. Zakup nieruchomości na rynku wtórnym- zakres odpowiedzialności sprzedającego.
 8. Obowiązki kupującego przy zakupie/odbiorze nieruchomości.
 9. Zalecane działania pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 10. Wady prawne nieruchomości- odniesienie ustawowe, omówienie praktyczne. – badanie dokumentacji nieruchomości,– umowy obciążające nieruchomość,

  – obciążenie nieruchomości służebnościami,

  – postępowania toczące się wobec nieruchomości,

  – inne wady prawne nieruchomości.

 11. Jak dalece można wierzyć zapisom w księdze wieczystej? Czego nie wyczytasz z księgi wieczystej?
 12. Kiedy sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności za wady?
 13. Konsekwencje wystąpienia wad nieruchomości- uprawnienia kupującego.
 14. Odpowiedzialność sprzedającego za wady ukryte nieruchomości.
 15. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi- terminy dochodzenie roszczeń.
 16. Modyfikacja odpowiedzialności sprzedającego za zgodnym porozumieniem stron- opcje.
 17. Procedura postępowania w razie stwierdzenia wad nieruchomości. Realizacja roszczeń w praktyce.
 18. Czy pośrednik zawsze musi mieć przy sobie miarkę? – odpowiedzialność pośrednika w obrocie nieruchomościami w razie stwierdzenia wad nieruchomości.
 19. Czy można było uniknąć kłopotów – czyli jak ustrzec strony umowy sprzedaży przed sporem prawnym z tytułu wad nieruchomości.
 20. Wady nieruchomości w działalności deweloperskiej.
 21. Przegląd orzecznictwa sądowego.
 22. W każdym punkcie szkolenia poznacie Państwo przykłady z praktyki pośrednictwa.

  ——————————————————————-

  ——– Kilka słów o prowadzącej:

  Ewa Klos-Rychter – radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nadana w trybie państwowym nr 2770), od 1998 roku zawodowo związana z obsługą rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości, specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami. Właścicielka Kancelarii Prawnej oraz Biura Obrotu Nieruchomościami KLOS. Uznany wykładowca na wyższych uczelniach (stała współpraca z Wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Wrocławską, współpraca z Wyższą Szkołą Bankową, Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu), wykładowca na licznych szkoleniach, prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości, trener na kursach przygotowujących do pracy w pośrednictwie organizowanych m.in. przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Centrum Edukacji Animus. Autorka wielu publikacji dotyczących m.in. analizy sytuacji na rynku nieruchomości, oceny stanu prawnego nieruchomości. Zaangażowana w rozwój zawodu oraz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami. W latach 2005-2009 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. W latach 2011-2013 członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, w latach 2009 -2013 członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami. Laureatka wielu nagród, m.in. Złotej Odznaki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Medalu XX – lecia oraz XXV -lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dwóch wyróżnień za wkład w rozwój profesji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz rynku nieruchomości.

  ==========================================

  DODATKOWE INFORMACJE:

  ·        Członkowie ZSPON, którzy nie zalegają w opłatach składek członkowskich oraz ich pracowników – 123zł brutto.

  ·        Członkowie ZSPON, którzy zalegają w opłatach składek członkowskich oraz ich pracownicy – 246zł brutto.

  ·        Osoby niestowarzyszone w ZSPON – 246zł brutto.

  Pracowników zgłasza Członek ZSPON !!!

  W załączeniu: Formularz zgłoszeniowy_2021.04.20

  REJESTRACJA:
  Prosimy o przesłanie wypełnionego załączonego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy zspon@zspon.pl do dnia 15.04.2021r.
  UWAGA!: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z dowodem wpłaty.

  SPOSÓB ZAPŁATY:
  Za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać zapłaty przelewem do dnia 15.04.2021r. w tytule przelewu proszę wpisać „Szkolenie-Szczecin, data, nazwa biura, nazwiska osób uczestniczących w szkoleniu.”
  Nr konta BANK BGŻ 4320 3000 4511 1000 0004 0759 50

  Zapraszamy serdecznie 🙂

  W załączeniu:
  Formularz zgłoszeniowy_2021.04.20