KURSY: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządca Nieruchomości z licencją PFRN

administrator 17 sierpnia 2022

KURSY z LICENCJĄ Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

⏩Kurs „POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI” – XXX edycję planujemy zrealizować w terminie 18.11.2022r. – 17.12.2022r. /- rekrutacja do 7.11.2022r. !

⏩Kurs „ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI” – XVI edycję planujemy zrealizować w terminie 18.11.2022r. – 17.12.2022r. /- rekrutacja do 7.11.2022r. !

Koszt uczestnictwa w kursie:

  • 1600 zł brutto (wraz z egzaminem)
  • 1500zł brutto (wraz z egzaminem) – dla pracowników członków ZSPON
    Czas trwania – 5 weekendów, 60 godzin edukacyjnych (37 wykładów, 23 ćwiczeń) – piątki i soboty.
    W kursach mogą wziąć udział osoby, które posiadają minimum średnie wykształcenie. Kursy kończą się egzaminem uprawniającym do uzyskania licencji PFRN Pośrednika lub Zarządcy.

Zastrzegamy możliwość zmiany formy i godzin prowadzenia kursów. Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej.

Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, ukończą kurs oraz zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, otrzymają licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN.

Koszt kursu obejmuje: materiały szkoleniowe, opłatę za egzamin pisemny, nadanie licencji Pośrednika PFRN po zdanym pozytywnie egzaminie, wpis do Centralnego Rejestru Pośredników Nieruchomości PFRN, zaświadczenie o ukończonym kursie.

Szczegółowe informacje na:
http://zspon.pl/kurs-na-posrednika/
http://zspon.pl/kurs-na-zarzadce/

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia.