Zapraszamy na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023r. w Szczecinie

TERMIN: 25.04.2023r. (wtorek)

Godziny szkolenia: 10.0017.00

Temat: „PRZEŚWIETLENIE. Czyli co sprawdzić i o co zapytać zanim stworzysz ofertę…”
Prowadząc
y: Piotr Dobrowolski
Miejsce szkolenia:
Szczecin – Courtyard by Marriott Szczecin City, Brama Portowa II

Formularz zgłoszeniowyw załączeniu

=====

>>>SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI

>> P R Z E Ś W I E T L E N I E

W powszechnym mniemaniu pośrednik to taka osoba, która pokazuje mieszkania i bierze za to duże pieniądze. O ile można zgodzić się z drugą częścią tej tezy – wynagrodzenia w pośrednictwie do niskich nie należą, to już pierwszy element prawdą nie jest. Poza tym – najbardziej widocznym przejawem swojej aktywności – prezentacjami, pośrednik wykonuje przecież trudną i odpowiedzialną pracę przy ustalaniu stanu faktycznego i prawnego nieruchomości. Te dwa pojęcia pojawiają się niemalże w każdej umowie pośrednictwa. Problem zaczyna się w momencie, gdy Klient zapyta – czyli co w ramach tego badania stanu faktycznego/prawnego Pan/Pani zrobi? By udzielić odpowiedzi na to pytanie, trzeba ją poznać najpierw samemu. Następnie zaś ustalić zakres swojej usługi i odpowiedzialności.

Pojęcie odpowiedzialność stało się na przestrzeni ostatnich miesięcy bardzo aktualne. Obserwujemy wyraźną, wzmożoną aktywność klientów pośredników w zakresie dochodzenia roszczeń, których tłem są wady nieruchomości. Ich ciężar gatunkowy bywa bardzo różny, a najwyższe roszczenia przekraczają kwotę 100 000 zł. 

Prześwietlenie to szkolenie uświadamiające, jaką wiedzę na temat nieruchomości powinien posiąść pośrednik. W jego trakcie odkodujemy dwa zaklęcia – badanie stanu faktycznego i badanie stanu prawnego. Poszukamy granic odpowiedzialności pośrednika za poszczególne czynności. Porozmawiamy o zasadzie ograniczonego zaufania do informacji pochodzących od właściciela, ale i tych z przedstawionych przez niego dokumentów, czy samej księgi wieczystej.

>> K O R Z Y Ś C I

Prześwietlenie pomoże Ci:

  • zbudować własne narzędzie do audytowania nieruchomości

  • diagnozować potencjalne zagrożenia

  • w bezpieczny sposób budować ofertę

  • uchronić się od roszczeń stron transakcji

  • pracować z trudnymi nieruchomościami

  • pełniej zrozumieć otoczenie prawne nieruchomości

  • uświadomić sobie skalę ryzyka w obrocie nieruchomościami

  • zrozumieć treść ksiąg wieczystych.

========

Program szkolenia:

Pośrednik w dwóch rolach – autor oferty i audytor nieruchomości

– Zasada ograniczonego zaufania do deklaracji właściciela i treści oferty

– Badanie stanu faktycznego i prawnego – co to naprawdę oznacza?

– Gdy właściciel oczekuje zatajenia informacji…

– Odpowiedzialność pośrednika za treść oferty.

Wady nieruchomości

– Rodzaje wad nieruchomości

– Rękojmia za wady

– Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Przychodzi pośrednik na działkę…

– Badanie treści księgi wieczystej:

– Rozbieżność pomiędzy treścią działu I, a rejestrem gruntów i budynków

– Obciążenia nieruchomości i uprawnienia – jak tego nie pomylić

– Dział II księgi wieczystej – co, jeśli informacje nie są aktualne?

– Dział III – roszczenia i obciążenia nieruchomości:

– Roszczenie o przeniesienie własności

– Prawo pierwokupu

– Służebność i dożywocie – jak ich nie pomylić?

– Służebność przesyłu

– Dział IV – hipoteki

– Dawne wpisy w księgach wieczystych – jak się ich pozbyć?

– Akta księgi wieczystej – gdy księga elektroniczna to za mało

Ograniczenia w zbywaniu nieruchomości rolnych

– Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

– Co „podpada pod KOWR”?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

– Jak czytać plan i co z niego wynika?

– Zaświadczenie i wyciąg z planu

Sąsiedztwo

– Kim jest sąsiad?

– Co stoi za płotem (gazociągi, linie napowietrzne, wiatraki, itp.)?

– Spory graniczne

Umowy o korzystanie z nieruchomości

– Najem

– Dzierżawa

– Umowy quoad usum

Historia i geografia

– Jak historia i geografia pomogą Ci sprzedawać i unikać błędów?

Pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie

– Czy zostały wydane?

– Czy nie zostały uchylone?

Dostęp do drogi publicznej

– Czy droga, którą dojeżdżasz, to ta sama, co na mapie?

– Dostęp do drogi publicznej w znaczeniu prawnym i prawnym

– Służebność przejazdu i przechodu

Media i uzbrojenie działki

– „Media w drodze” – uważaj na takie treści w ogłoszeniu

– Media na mapie i w terenie

– Mapa nie pokaże Ci wszystkiego…

– „Tego na mapie nie było”…

Przychodzi pośrednik do mieszkania…

– Badanie treści księgi wieczystej lokalu i nieruchomości gruntowej

– Powierzchnia lokalu – czy księga wieczysta mówi prawdę?

– Pomieszczenia przynależne – co klient tak naprawdę sprzedaje?

– Roszczenia i obciążenia w dziale III księgi

– Co zastrzegł sobie deweloper?

– Zmiany układu pomieszczeń lokalu – czy to ważne?

– Lokale flipowane i gotowce inwestycyjne

– Stan techniczny budynku i części wspólnych – o co pośrednik powinien zapytać?

– Finanse wspólnoty mieszkaniowej – czy należy sprawdzać te dokumenty?

– Przeglądy gazowe, kominiarskie, budowlane

– Fundusz remontowy i planowane remonty

– „Klimat” we wspólnocie – czy zarząd działa?

– Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami

=============

——– Kilka słów o prowadzącym:

Piotr Dobrowolski Zawodowy prawnik – radca prawny. Od 15 lat prowadzi swoją kancelarię, w której zajmuje się wyłącznie prawem nieruchomości. W prawniczej nowomowie nazywa się to „kancelaria butikowa”, co oznacza, że nie „świadczy pomocy prawnej dla szerokiego spektrum klientów z różnych dziedzin prawa”, a skupia się na tym, na czym się znam – na nieruchomościach. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, projektuje umowy i inne dokumenty stosowane w obrocie nieruchomościami. Jest autorem własnego systemu umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i najmu. Wiedzą i doświadczeniem dzieli się publikując na łamach branżowych czasopism – Estate czy Lighthouse. Teksty z jego udziałem znajdziesz w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej. Miał okazję wypowiadać się na antenach zarówno lokalnych i ogólnopolskich stacji telewizyjnych: TVN, TVN24, TVP. Występuje na największych wydarzeniach i konferencjach branży nieruchomości: Recamp, Wiedza i Relacje, Kongresy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Ma 20-letnie doświadczenie jako trener. Wykłada w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, współpracuje z Polską Federacją Rynku Nieruchomości. Na przestrzeni ostatnich lat przeszkolił tysiące profesjonalistów rynku nieruchomości. Jest certyfikowanym trenerem mentalnym systemu Mental Power Jakuba Bączka. Na przestrzeni kilkunastu lat doświadczeń zebranych na salach szkoleniowych wypracował swój własny model przekazywania wiedzy. Zdając sobie sprawę, że nauka paragrafów dla osoby z nimi nieoswojonej jest trudna. Stąd nie używa prawniczej nowomowy, a trudne pojęcia tłumaczy z prawnego na polski. Wymaga za to aktywności. Wciąga słuchaczy do swojego świata nieruchomości i zachęca do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

W trakcie szkoleń wykorzystuje takie narzędzia, jak:

GRYWALIZACJA – Ucząc się prawnych mechanizmów i pojęć można się jednocześnie dobrze bawić. Jednocześnie sprawdzamy na poszczególnych etapach nauki, jakie kompetencje słuchacze już posiedli, a które wymagają pracy.

CASE STUDY – Analizujemy spory, które wydarzyły się naprawdę. Omawiam sprawy, które prowadził jako pełnomocnik, zarówno w sądach, jak i poza nimi. Omawiamy problemy, które mogą w praktyce dotknąć każdego pośrednika.

PRZEPISY – Profesjonalista rynku nieruchomości nie może obejść się bez znajomości przepisów prawa. Są one jednym z podstawowych narzędzi jego pracy. Uczymy się je czytać, prawidłowo wykładać i tłumaczyć klientom.

==========================================

DODATKOWE INFORMACJE:

· Członkowie ZSPON, którzy nie zalegają w opłatach składek członkowskich – 300zł brutto.

· Pracownicy członków ZSPON 350zł brutto.

· Osoby niestowarzyszone w ZSPON – 450zł brutto.

Pracowników zgłasza Członek ZSPON !!!

W załączeniu: Formularz zgłoszeniowy

>> Podczas szkolenia przewidywane są dwie przerwy kawowe 15 minutowe i jedna przerwa 45 minutowa (obiad we własnym zakresie).

REJESTRACJA:
Prosimy o przesłanie wypełnionego załączonego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy zspon@zspon.pl do dnia 20.04.2023r.
UWAGA!: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z dowodem wpłaty.
SPOSÓB ZAPŁATY:
Za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać zapłaty przelewem do dnia 20.04.2023r. w tytule przelewu proszę wpisać „Szkolenie-Szczecin, data, nazwa biura, nazwiska osób uczestniczących w szkoleniu.”
Nr konta BANK BGŻ 4320 3000 4511 1000 0004 0759 50

Zapraszamy serdecznie 🙂

W załączeniu:
Formularz zgłoszeniowy.

 

icon

Możliwość dołączenia do wspólnej bazy danych (ZSWO)

icon

Tańsze szkolenia

icon

Tańsze zbiorowe ubezpieczenie OC

icon

BEZPŁATNE porady prawne

icon

Współpraca z Rzecznikiem Dyscyplinarnym i Zawodowym

icon

Staniesz się rownież członkiem PFRN (Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości)

icon

Niższe koszty uczestnictwa w imprezach

icon

Bezpłatny eksport ofert na portal dobryadres.pl

icon

Dostęp do aktualnych zmian w prawie dotyczących rynku nieruchomości

Co zyskuje członek

ZSPON

Aktualności

Bezpłatny webinar dla członków ZSPON – 6.04.2023r.

W związku z toczącymi się kontrolami Państwowej Inspekcji Handlowej (PIH) wśród zachodniopomorskich pośredników w obrocie nieruchomościami i mnóstwem pytań od Państwa zapraszamy na bezpłatny webinar.

23.03.2023

SPOTKANIE NETWORKINGOWE DLA CZŁONKÓW ZSPON – 5.04.2023r.

Zapraszamy na spotkanie networkingowe poświęcone certyfikatom energetycznym.

22.03.2023

NIE TAKI GRUNT STRASZNY JAK GO MALUJĄ – 29.03.2023r. – Szczecin

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Szczecinie dn. 29 marca 2023r.

22.03.2023

NIERUCHOMOŚCI PRZY ŚNIADANIU- SZCZECIN – 30.03.2023r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie „NIERUCHOMOŚCI PRZY ŚNIADANIU” w Szczecinie

21.03.2023

„PRZEŚWIETLENIE. Czyli co sprawdzić i o co zapytać zanim stworzysz ofertę…” – 25.04.2023r.

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023r. w Szczecinie TERMIN: 25.04.2023r. (wtorek) Godziny szkolenia: 10.00 – 17.00 Temat: „PRZEŚWIETLENIE. Czyli co sprawdzić i o co zapytać zanim stworzysz ofertę…”Prowadzący: Piotr DobrowolskiMiejsce szkolenia: Szczecin – Courtyard by Marriott Szczecin City, Brama Portowa II Formularz zgłoszeniowy – w załączeniu ===== >>>SZKOLENIE DLA PROFESJONALISTÓW […]

15.03.2023

KONSULTACJE PRAWNE DLA CZŁONKÓW ZSPON

Zapraszamy członków ZSPON na indywidualne porady prawne z adwokatem Krzysztofem Krech -> tylko dla członków ZSPON.

15.03.2023

IMPREZA SZALONE LATA 80-te ZSPON – 14.04.2023 Ustronie Morskie

ZSPON zaprasza na IMPREZĘ SZALONE LATA ’80 Takiej imprezy jeszcze u nas nie było! Impreza w stylu lat 80-tych czyli powrót do starych, dobrych czasów  Termin: 14 kwietnia 2023r. Miejsce: Skansen Chleba – Ustronie Morskie – ul. Kołobrzeska 9   W menu: * dania na gorąco rosół z makaronempanierowana pierś z kurczakapolędwiczki w sosieziemniaki3 surówki do […]

15.02.2023

KALENDARZE DLA CZŁONKÓW ZSPON

Szanowni Członkowie ZSPON, z inicjatywy Zarządu ZSPON przygotowaliśmy dla Państwa kalendarze książkowe na ROK 2023

12.12.2022

NAGRODA / WYRÓŻNIENIE DLA ZSPON

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że podczas 24. Kongres Polskiej Federacji Rynku …

11.10.2022