O nas

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami (ZSPON)

Powstało w styczniu 1995r. z inspiracji szczecińskich pośredników. Jest organizacją zawodową zrzeszającą znane i uznane agencje pośredniczące w obrocie nieruchomościami z terenu województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Od kwietnia 1995r. ZSPON jest członkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). Przedstawiciele Stowarzyszenia pracują w komisjach problemowych PFRN i ich odpowiednikach na szczecińskim rynku.

Prężnie działająca Komisja Edukacji organizuje kursy i seminaria służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pośredników. Jest również inicjatorem i współorganizatorem kursów specjalistycznych na pośrednika w obrocie nieruchomościami, w ramach których realizowany jest program zatwierdzony przez UM i RM.

Na mocy porozumienia zawartego z PFRN zachodniopomorskie stowarzyszenie jest jedynym podmiotem na obszarze obejmującym jego działalność uprawnionym do organizacji postępowań kwalifikacyjnych, w wyniku których nadawane są licencje zawodowe. W tym celu powołano instytucję Pełnomocnika d/s postępowań kwalifikacyjnych.
Natomiast Pełnomocnik d/s praktyk zawodowych czuwa nad prawidłową ich organizacją.

W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje instytucja Rzecznika Zawodowego, który nadzoruje przestrzeganie przez członków ZSPON Kodeksu Etyki Zawodowej i Standardów Zawodowych.

Niebagatelną rolę w dobie obowiązywania licencji zawodowych odgrywa przedstawiciel ZSPON oddelegowany do prac w Nadzwyczajnej komisji d/s przestrzegania licencji zawodowych i obowiązkowych ubezpieczeń pośredników przy PFRN.
Wszelkie działania Stowarzyszenia mają na celu budowę poczucia bezpieczeństwa klienta. Prowadzą one również do wyeliminowania z rynku firm nierzetelnych i niekompetentnych.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

  • tworzenie zasad i inspirowanie współpracy między członkami
  • promocja działalności zawodowej członków Stowarzyszenia
  • tworzenie wizerunku pośrednictwa jako ważnej profesji oraz wizerunku pośrednika jako odrębnej grupy zawodowej
  • dbałość o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia
  • ochrona interesów członków

ZSPON doprowadziło do integracji działających na terenie Szczecina dwóch stowarzyszeń pośredników, co wzmocniło jego pozycję jako reprezentanta tej grupy zawodowej.
Stale rozwija swoją działalność. Wyrazem tego jest podpisanie umowy o wzajemnej współpracy z Instytutem Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych reprezentowanym przez naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach dotyczących lokalnego rynku nieruchomości, takich jak seminaria, konferencje, targi.
Przykładem jest czynny udział, tak w części merytorycznej, jak i wystawienniczej konferencji pt.: „Zachodniopomorski Rynek Nieruchomości” organizowanej corocznie przez Szczecin – Expo oraz udział w cyklicznej imprezie Forum Finanse.
Wyrazem działań lobbingowych były uroczyste obchody 5-lecia istnienia ZSPON. Główną część obchodów stanowiła konferencja na temat: „Tendencje rozwoju szczecińskiego rynku nieruchomości”.
Uczestniczyli w niej goście z UM i RM, przedstawiciele władz miasta Szczecina, PFRN, regionalnych stowarzyszeń pośredników, zarządców, rzeczoznawców, środowiska naukowego oraz pośrednicy nie zrzeszeni. Wydarzenie to było znakomitą okazją do zaznaczenia obecności stowarzyszenia w życiu regionu.
ZSPON stale rozwija swoją działalność. Jest partnerem dla wielu instytucji mających wpływ na rozwój Szczecina.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy!

 

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: