Kilka słów o

naszej działalności

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami powstało w styczniu 1995r. z inspiracji szczecińskich pośredników. Jest organizacją zawodową zrzeszającą członków, będących właścicielami i współpracownikami najdłużej działających i najbardziej znanych Agencji Nieruchomości na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Od kwietnia 1995r. ZSPON jest członkiem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). Przedstawiciele Stowarzyszenia pracują w komisjach problemowych PFRN i ich odpowiednikach na szczecińskim rynku.

ZSPON doprowadziło do integracji działających na terenie Szczecina dwóch stowarzyszeń pośredników, co wzmocniło jego pozycję jako reprezentanta tej grupy zawodowej.

Rok założenia 1995
img
img

Stale rozwija swoją działalność. Wyrazem tego jest podpisanie umowy o wzajemnej współpracy z Instytutem Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych reprezentowanym przez naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpracujemy również z Narodowym Bankiem Polskim.

Członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach dotyczących lokalnego rynku nieruchomości, takich jak seminaria, konferencje, targi.

W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje instytucja Rzecznika Dyscyplinarnego i Zawodowego, który nadzoruje przestrzeganie przez członków ZSPON Kodeksu Etyki Zawodowej i Standardów Zawodowych.

Współpracujemy ze znanymi fachowcami i współtwórcami rynku nieruchomości.  Organizujemy konferencje, seminaria, szkolenia i kursy zawodowe zarówno dla członków ZSPON jak i osób, które chcą rozpocząć przygodę z pośrednictwem bądź zarządzaniem.

Misja

ZSPON

icon
Współpraca
icon
Regularne
doskonalące szkolenia
icon
Tworzenie
standardów pracy pośrednika

Główne cele stowarzyszenia

  • tworzenie zasad, inspirowanie i wzmacnianie współpracy między członkami
  • promocja działalności zawodowej członków Stowarzyszenia
  • tworzenie wizerunku pośrednictwa jako ważnej profesji oraz wizerunku pośrednika jako odrębnej grupy zawodowej
  • dbałość o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia
  • ochrona interesów członków

ZSPON stale rozwija swoją działalność. Jest partnerem dla wielu instytucji mających wpływ na rozwój Szczecina.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami obecnie liczy ponad 170 członków zwyczajnych i jest otwarte na kolejnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy!

img
person

Paweł Szymański

Wiceprezes

person

Wioletta Słówko

Sekretarz

person

Paweł Burda

Członek zarządu

person

Wojciech Kłodziński

Członek zarządu

person

Anna Rożnowska

Członek zarządu

person

Dariusz Juszczyński

Przewodniczący Komisji

person

Bartosz Ciechanowicz

członek Komisji

person

Marcin Wiśniewski

członek Komisji

person

Grażyna Szmidt-Zdawska

Rzecznik Dyscyplinarny i Zawodowy ZSPON

person

Aneta Remisiewicz

zastępca Rzecznika

person

Piotr Szulc

zastępca Rzecznika

person

Małgorzata Stankiewicz-Bartz

zastępca Rzecznika

person

Paweł Buganik

zastępca Rzecznika

person

Głowińska Jolanta

członek honorowy

person

Krzyżankiewicz Ewa

członek honorowy

person

Milczarek Halina

członek honorowy

person

Wierzbicka Anita

członek honorowy

person

Drozdowska Magdalena

członek honorowy

person

Wiśniewski Ryszard

członek honorowy

person

Bondyra Stanisław

członek senior

person

Kondrat Stanisław

członek senior

person

Weremczuk Maria

członek senior

person

Przewoski Jacek

członek senior

Aktualności

IX SPŁYW KAJAKOWY ZSPON 7-9.06.2024r.

Zarząd ZSPON zaprasza wszystkich członków wraz z rodzinami oraz współpracownikami na IX SPŁYW KAJAKOWY ZSPON 7-9 CZERWCA 2024r.

08.04.2024

Szkolenie – „POŚREDNIK W PROCESIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI – 10.05.2024r. Szczecin

Zapraszamy na szkolenie z Piotrem Dobrowolskim, które odbędzie się 10 maja 2024r. nt. „POŚREDNIK W PROCESIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI.

08.04.2024

SPOTKANIE NETWORKINGOWE ZSPON – 11.04.2024r. – ODWOŁANE

Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH JESTEŚMY ZMUSZENI ODWOŁAĆ SPOTKANIE NETWORKINGOWE ZSPON, które było zaplanowane na 11 kwietnia br.

08.04.2024

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZSPON – 16.04.2024r.

Zarząd ZSPON zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków ZSPON na dzień 16.04.2024r. (wtorek) na godzinę 17:00 (drugi termin na godz. 17:15) – zgodnie z art. 14 ust. 3 Statutu ZSPON o sposobie zawiadamiania drogą elektroniczną.

26.03.2024

KONSULTACJE PRAWNE DLA CZŁONKÓW ZSPON

Zapraszamy członków ZSPON na indywidualne porady prawne z adwokatem Krzysztofem Krech -> tylko dla członków ZSPON.

13.03.2024

KONSULTACJE PREZESA ZSPON

Szanowni Członkowie ZSPON!

18.09.2023

WYPOŻYCZ KAMERKĘ 3D z Spotbrowser

Dzięki naszemu partnerowi SpotBrowser.com mamy możliwość przetestowania kamerki …

11.09.2023

OFERTY NA SPORZĄDZENIE ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Od 28 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego

13.04.2023

KAMPANIA WSPARCIA POMIĘDZY CZŁONKAMI ZSPON – współpraca się opłaca!

Uruchamiamy kampanię wsparcia pomiędzy Członkami ZSPON

10.03.2023