Szkolenia

W trosce o wysoki poziom wiedzy naszych członków oraz ich pracowników organizujemy ciekawe szkolenia. W szkoleniach mogą uczestniczyć również osoby niestowarzyszone w ZSPON. Dokładamy wszelkich starań, aby organizowane przez nas warsztaty i szkolenia były na jak najwyższym poziomie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kalendarium wydarzeń ZSPON.

 

 

SZKOLENIE – ZMIANY PRAWA DLA PRAKTYKÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI – 15.10.2019r. -Szczecin

zaprasza na szkolenie pt.

TERMIN: 15.10.2019r.(wtorek)
Godziny szkolenia: 10:00 – 16:00

Organizator: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami
Prowadzący: radca prawny Piotr Dobrowolski
Miejsce szkolenia:
CBK Ambasador, Szczecin ul. Wojska Polskiego 67


Na szkolenie przynieś karmę dla kota lub psa, a pomożesz Towarzystwu Opieki Nad Zwierzętami w Szczecinie http://toz.szczecin.pl Poniżej przesyłamy linki do karm, na których deficyt bardzo cierpi TOZ, a są dla zwierząt niezbędne ze względu na stan ich zdrowia: https://www.zooplus.pl/shop/psy/karma_dla_psa_sucha/fitmin/program/550784 https://www.zooplus.pl/shop/psy/karma_dla_psa_sucha/royal_canin_veterinary_diet/gastro/306871 https://www.zooplus.pl/shop/koty/karma_dla_kota_mokra/rc_vet_kot/gastro_intestinal/518810 Ponadto, TOZ przyjmuje w każdej ilości i jakości wszelkiego rodzaju mokrą i suchą karmę kocią, którą karmione są Nasze szczecińskie koty wolnożyjące 🙂 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI !

————————

Bieżący rok przyniósł szereg zmian, których przyswojenie jest dla praktyków runku nieruchomości niezbędne. Kilka z nich dotyczy bezpośrednio tematyki związanej z obrotem nieruchomościami, jak choćby zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czy zmiany ustawy o własności lokali, które zainteresują przede wszystkim zarządców nieruchomości. Pewnym modyfikacjom uległy przepisy dotyczące najmu lokali mieszkalnych, w tym zasady ustalania kaucji w lokalach mieszkalnych. Właśnie weszło lub wejdzie w życie natomiast dużo takich zmian, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców, w tym i profesjonalistów rynku nieruchomości. Już dziś każdy pośrednik powinien zadbać o szczegółowe dokumentowanie transakcji zawieranych z przedsiębiorcami, ponieważ wracające do procedury cywilnej postępowania w sprawach gospodarczych niemalże wyłączy możliwość prowadzenie dowodu z przesłuchania świadków. Od 1 września 2019 r. transakcje, których wartość przekracza kwotę 15 000 zł muszą być dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe ujawnione na tzw. białej liście podatników vat. Pominięcie tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości zakwalifikowania takiego wydatku jako kosztu uzyskiwania przychodu. W połowie października zacznie działać Rejestr beneficjantów rzeczywistych, zatem pośrednicy będący podmiotami obowiązanymi w rozumieniu ustawy AML muszą zweryfikować związane z tym faktem obowiązki. Ponad rok obowiązywania RODO pozwala już wyciągnąć pewne wnioski co do tego, jak kształtować będzie się praktyka orzecznicza Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warto te wnioski przeanalizować. O tych i szeregu innych spraw będziemy rozmawiać na szkoleniach, w tradycyjnej, warsztatowej formule.

Ramowy program szkolenia:

1. Zmiany regulacji dotyczących obrotu gruntami

 1. Częściowe zniesienie ograniczeń obrotu gruntami rolnymi
 2. Pojęcie nieruchomości rolnej po 1.06.2019
 3. Prawo pierwokupu, a uprawnienia KOWR
 4. Zbieg prawa do pierwokupu w orzecznictwie
 5. Nowe zasady publikacji ogłoszeń o zamiarze sprzedaży gruntów rolnych
 6. Nowe zasady kształtowania cen gruntów rolnych

2. Zmiany w ustawie o własności lokali

 1. Wspólnota mieszkaniowa już od czterech lokali
 2. Formalizacja zasad prowadzenia gospodarki finansowej wspólnoty
 3. Nowe zasady podejmowania uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu

3. Zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów

 1. Nowa regulacja podtypów umowy najmu okazjonalnego
 2. Nowe regulacje dotyczące kaucji w lokalach mieszkalnych

4. Zmiany w prawie konsumenckim

 1. Klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami
 2. Rozszerzona rękojmie za wady
 3. Nowe zasady odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

5. Nowe zasady przetwarzania danych z dowodów osobistych

6. Ochrona danych osobowych – wnioski z kontroli i nakładanych kar

7. Zmiany kodeksu spółek handlowych

 1. Obowiązek zgłoszenia danych wspólników spółek i osób je reprezentujących
 2. Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki, szansa dla innowacyjnych przedsięwzięć

8. Zmiany w prawie podatkowym – biała lista podatników VAT i konsekwencje z nią związane

9. Zmiany w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy – Rejestr beneficjantów rzeczywistych i obowiązki pośredników z tym związane

10. Zmiany w postępowaniach cywilnych

 1. Instrumenty mające na celu przyspieszenie postępowania i związane z tym ryzyka
 2. Powrót postępowania w sprawach gospodarczych i zagrożenia dla procesu dochodzenia roszczeń
 3. Nowe zasady wnoszenia opłat sądowych
 4. Co przedsiębiorca winien wziąć pod uwagę w obliczu nadchodzących zmian

——————

Kilka słów o prowadzącym:

Piotr Dobrowolski Zawodowy prawnik, specjalista z zakresu prawa nieruchomości. Wspiera inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości w codziennej pracy. Projektuje i weryfikuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami. Prowadzi audyty nieruchomości, obsługuje procesy inwestycyjne, reprezentuje klientów w sporach sądowych na gruncie prawa rzeczowego. Wykładowca akademicki, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od ponad 10 lat związany z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, gdzie dzieli się swoją wiedzą z aktualnymi i przyszłymi pośrednikami i zarządcami. Aktywny uczestnik debat i dyskusji dotyczących codziennej pracy profesjonalistów rynku nieruchomości. Autor specjalistycznych artykułów poruszających aktualne problemy z dziedziny nieruchomości.

=================================================

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie z drobnym poczęstunkiem w cenie.

 • Członkowie ZSPON, którzy nie zalegają w opłatach składek członkowskich oraz ich max. 3 pracowników123zł brutto.
 • Członkowie ZSPON, którzy zalegają w opłatach składek członkowskich oraz ich pracownicy – 246zł brutto.
 • Osoby niestowarzyszone w ZSPON – 246zł brutto.

Pracowników zgłasza Członek ZSPON !!!

W załączeniu: Formularz zgłoszeniowy

REJESTRACJA:
Prosimy o przesłanie wypełnionego załączonego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy zspon@zspon.pl do dnia 08.10.2019r.

UWAGA: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z dowodem wpłaty.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

SPOSÓB ZAPŁATY:

Za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać zapłaty przelewem do dnia 08.10.2019r. w tytule przelewu proszę wpisać „Szkolenie-Szczecin, data, nazwa biura, nazwiska osób uczestniczących w szkoleniu.”

Nr konta BANK BGŻ 43203000451110000004075950

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 🙂

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: