Aktualności

Szkolenie online – „RODO Reaktywacja – ochrona danych osobowych w biurze nieruchomości.” – 10.10.2021r.

administrator 17 września 2021

zaprasza na szkolenie on-line pt.

RODO Reaktywacja – ochrona danych osobowych w biurze nieruchomości.”

TERMIN: 12.10.2021r. (wtorek)

Godziny szkolenia: 10.00 – 16.00
Organizator: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami
Prowadząc
y: Rafał Szczeponek – prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce szkolenia:
wydarzenie on-line

Formularz zgłoszeniowy_2021.10.12 

program_RODO_12pazdziernika2021

Tematyka

Minęły już ponad 3 lata od wejścia w życie RODO – unijnej regulacji, która miała wyznaczyć nowe, jednolite w całej Unii standardy ochrony danych osobowych. Jak wygląda bilans tych 3 lata, co się sprawdziło, jakie elementy RODO do dzisiaj nie zostały poprawnie wdrożone i jak ochrona danych osobowych funkcjonuje (lub nie) w biurach nieruchomości? Na szkoleniu omówione zostaną decyzje Prezesa UODO, zobaczymy, za co nałożone zostały kary, jak do tych decyzji odnoszą się sądy administracyjne. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania RODO biurach nieruchomości – zgłaszanie naruszeń, realizowanie obowiązków informacyjnych, ochrona danych w marketingu i social media.

Co otrzymasz?

 1. intensywne szkolenie od godz. 10.00 do 16.00
 2. aktualne teksty ustaw i innych regulacji powołanych w szkoleniu
 3. wzory wybranych dokumentów omówionych podczas szkolenia
 4. imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

…………………………………………………………………………………….

——– Kilka słów o prowadzącym:

Rafał Szczeponek prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Jako miłośnik dobrego kina sporo czasu spędza na sali kinowej. Meloman i audiofil.

==========================================

DODATKOWE INFORMACJE:

·        Członkowie ZSPON, którzy nie zalegają w opłatach składek członkowskich oraz ich pracowników – 123zł brutto

·        Członkowie ZSPON, którzy zalegają w opłatach składek członkowskich oraz ich pracownicy – 246zł brutto

·        Osoby niestowarzyszone w ZSPON – 246zł brutto

Pracowników zgłasza Członek ZSPON !!!

W załączeniu: Formularz zgłoszeniowy_2021.10.12


REJESTRACJA:
Prosimy o przesłanie wypełnionego załączonego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy zspon@zspon.pl do dnia 07.10.2021r.
UWAGA!: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z dowodem wpłaty.

SPOSÓB ZAPŁATY:
Za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać zapłaty przelewem do dnia 07.10.2021r. w tytule przelewu proszę wpisać „Szkolenie-Szczecin, data, nazwa biura, nazwiska osób uczestniczących w szkoleniu.”
Nr konta BANK BGŻ 4320 3000 4511 1000 0004 0759 50

Zapraszamy serdecznie 🙂

W załączeniu:
Formularz zgłoszeniowy_2021.10.12

program_RODO_12pazdziernika2021

Więcej

Szkolenie online – „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze nieruchomości.” Ustawa AML/CTF – 14.09.2021r.

administrator 5 sierpnia 2021

zaprasza na szkolenie on-line pt.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze nieruchomości.” Ustawa AML/CTF

TERMIN: 14.09.2021r. (wtorek)

Godziny szkolenia: 09.00 – 16.00
Organizator: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami
Prowadząc
y: Rafał Szczeponek – prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce szkolenia:
wydarzenie on-line

Formularz zgłoszeniowy_2021.09.14

Ramowy program szkolenia 2021.09.14

Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku „czytanie definicji”. Znaczną część  szkolenia poświęcona zostanie na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy AML/CTF w biurach nieruchomości. Pokazane zostanie, jak poprawnie dokumentację wypełnić i wdrożyć w biurze nieruchomości, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną. 

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymają w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx). 

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla pośredników nieruchomości i agentów, w szczególności dla właścicieli i menedżerów biur oraz osób planujących otwarcie własnej agencji nieruchomości. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada w art. 52 obowiązek szkoleniowy na pośredników nieruchomości i na zatrudniony personel. Po szkoleniu otrzymasz zaświadczenie poświadczające ukończenie szkolenia ze wskazaniem jego zakresu i programu, którym będziesz mógł się wylegitymować w razie kontroli.

Art. 52.  1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1.

3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Co otrzymasz?

 1. dostęp do pokoju szkoleniowego na platformie ZOOM
 2. intensywne szkolenie od godz. 9.00 do 16.00
 3. aktualne teksty ustaw i innych regulacji powołanych w szkoleniu
 4. pełną dokumentację wymaganą przez ustawę z zakresu AML/CTF, w tym wzór wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, wzór procedury anonimowego zgłaszania, wzór oceny ryzyka, formularz bieżącej analizy transakcji i klienta, wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.)

 5. pełną instrukcję wdrożenia dokumentacji
 6. imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia
 7. dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni

…………………………………………………………………………………….

——– Kilka słów o prowadzącym:

Rafał Szczeponek prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Jako miłośnik dobrego kina sporo czasu spędza na sali kinowej. Meloman i audiofil.

==========================================

DODATKOWE INFORMACJE:

Cena za szkolenie online wraz z dokumentacją dla biura 399 zł brutto.

W załączeniu: Formularz zgłoszeniowy

REJESTRACJA:
Prosimy o przesłanie wypełnionego załączonego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy zspon@zspon.pl do dnia 08.09.2021r.
UWAGA!: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z dowodem wpłaty.

SPOSÓB ZAPŁATY:
Za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać zapłaty przelewem do dnia 08.09.2021r. w tytule przelewu proszę wpisać „Szkolenie-Szczecin, data, nazwa biura, nazwiska osób uczestniczących w szkoleniu.”
Nr konta BANK BGŻ 4320 3000 4511 1000 0004 0759 50

Zapraszamy serdecznie 🙂

W załączeniu:
– formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy_2021.09.14

– ramowy program szkolenia Ramowy program szkolenia 2021.09.14

Więcej

KURSY: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządca Nieruchomości z licencją PFRN

administrator 2 sierpnia 2021

KURSY z LICENCJĄ PFRN:

⏩Kurs „POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI” – XXVII edycję planujemy rozpocząć w terminie 17.09.2021r. – 16.10.2021r. /koszty: 1500zł brutto/ – rekrutacja do 08.09.2021r.

⏩Kurs „ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI” – XIV edycję planujemy rozpocząć w terminie 17.09.2021r. – 16.10.2021r. /koszty: 1500zł brutto/ – rekrutacja do 08.09.2021r.

Koszt uczestnictwa w kursie 1500 zł brutto (wraz z egzaminem)
Czas trwania – 5 weekendów, 60 godzin edukacyjnych (37 wykładów, 23 ćwiczeń) – piątki i soboty.
W kursach mogą wziąć udział osoby, które posiadają minimum średnie wykształcenie. Kursy kończą się egzaminem uprawniającym do uzyskania licencji PFRN Pośrednika lub Zarządcy.

Zastrzegamy możliwość zmiany formy i godzin prowadzenia kursów. Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej.

Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, ukończą kurs oraz zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie prowadzonym wg minimum programowego PFRN, otrzymają licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN.

Koszt kursu obejmuje: materiały szkoleniowe, opłatę za egzamin pisemny, nadanie licencji Pośrednika PFRN po zdanym pozytywnie egzaminie, wpis do Centralnego Rejestru Pośredników Nieruchomości PFRN, zaświadczenie o ukończonym kursie.

Szczegółowe informacje na:
http://zspon.pl/kurs-na-posrednika/
http://zspon.pl/kurs-na-zarzadce/

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia.

Więcej